نظر سنجی

 

وارد کردن موارد ستاره دار الزامی است

آيا اطلاع رسانی و راهنمايی لازم به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست ارائه می گردد؟نحوه برخورد كاركنان با ارباب رجوع را چگونه ارزيابی می نماييد ؟ميزان در دسترس بودن و پاسخگو بودن مديران مجموعه را چگونه ارزيابی مي نماييد ؟تا چه حد از كيفيت آب مصرفی رضايت داريد ؟خدمات ارائه شده در سايت را چگونه ارزيابی می نماييد؟تا چه حد از فشار آب و استمرار جريان آب رضايت داريد؟آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟


در صورت منفی بودن جواب آیا فرد دیگری جهت پاسخگویی و انجام کار شما حضور داشت؟


درصورتی که بیش از یکبار مراجعه کرده اید علت مراجعه مکرر را چه میدانید؟


واحد مراجعه شما تا چه اندازه به جلب رضایت مردم بها می دهد؟

ثبت رأی  مشاهده نتایج

تاریخ آخرین به روز رسانی 1397/07/24