مشاهده سوابق(المثنی)

 

عنوان خدمت: مشاهده سوابق ( المثنی و ...)  

شناسه خدمت :

نوع خدمت: خدمت به شهروندان(G2C) خدمت به کسب و کار خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G )

شرح خدمت:

این فرآیند برای ارائه خدمت به منظور مشاهده سوابق / صدور قبض المثنی / پرینت صورتحساب می باشد و مراحل انجام این خدمت بشرح ذیل است:

· تکمیل فرم درخواست  مشاهده سوابق / صدور قبض المثنی / پرینت صورتحساب

· بررسی و تائید مدارک دریافتی از متقاضی

· صدور صورتحساب و انجام خدمت پس از تسویه حساب

 

مدارک مورد نیاز:

· آخرین قبض آب یا ارائه شماره اشتراک

 

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

همان روز

ساعات ارائه خدمت:

همه روزه از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 14:30 بعد از ظهر (در اختیار متقاضی در صورت مراجعه به وب سایت یا ارسال پیام کوتاه)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار – برای احراز هویت و کنترل صحت اسناد مرتبط  در صورت مراجعه حضوری (نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد در صورت مراجعه به سایت )

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

6000 ریال

 

 

 

. . .

 

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

پست الکترونیک

تلفن گويا يا مرکز تماس

تلفن همراه

پيام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات

فرم های قابل دانلود فرم درخواست خدمات پس از واگذاری انشعاب آب 186KB|PDF|1395/08/20
نمودار مراحل دریافت خدمت گردش فرآیند مشاهده سوابق ( المثنی و ..

جزئیات بیشتر

شناسنامه خدمت واگذاری انشعاب آ ب و فاضلاب 586KB|PDF|1395/08/10