قطع موقت و وصل انشعاب

 

عنوان خدمت: قطع موقت / وصل انشعاب          

شناسه خدمت :

نوع خدمت: خدمت به شهروندان(G2C) خدمت به کسب و کار خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G )

شرح خدمت:

این فرآیند برای ارائه خدمت به منظور قطع موقت/ وصل مجدد  می باشد. مراحل انجام این خدمت بشرح ذیل است:

· تکمیل فرم درخواست درخواست خدمات پس از فروش آب

· بررسی و تائید مدارک دریافتی از متقاضی

· صدور صورتحساب

· انجام خدمت پس از تسویه حساب

مدارک مورد نیاز:

· آخرین قبض آب یا ارائه شماره اشتراک

 

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

3روز

ساعات ارائه خدمت:

همه روزه از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 14:30 بعد از ظهر ( در صورت مراجعه به سایت در اختیار متقاضی )

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار – برای احراز هویت و کنترل صحت اسناد مرتبط

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

از458000 ریال تا 631000 ریال

 

 

 

. . .

 

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

پست الکترونیک

تلفن گويا يا مرکز تماس

تلفن همراه

پيام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات

فرم های قابل دانلود فرم درخواست خدمات پس از واگذاری انشعاب آب 141KB|PDF|1395/08/20
نمودار مراحل دریافت خدمت گردش فرآیند خدمت قطع موقت و وصل انشعاب

جزئیات بیشتر

شناسنامه خدمت واگذاری انشعاب آ ب و فاضلاب 587KB|PDF|1395/08/10