شکایت،انتقاد،پیشنهاد

 

عنوان خدمت: پیشنهادات ، انتقادات و بررسی شکایات    

شناسه خدمت :

نوع خدمت: خدمت به شهروندان(G2C) خدمت به کسب و کار خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G )

شرح خدمت:

این فرآیند برای ارائه خدمت به منظور بررسی پیشنهادات ، انتقادات و بررسی شکایت متقاضی  می باشد و مراحل انجام این خدمت بشرح ذیل است:

· تکمیل فرم پیشنهاد ، انتقادات و شکایات توسط متقاضی

· صدور صورتحساب

· انجام بررسی پیشنهادات ، انتقادات و شکایات ارائه شده توسط متقاضی

 

مدارک مورد نیاز:

· تکمیل فرم پیشنهاد ، انتقادات و شکایات

 

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

همان روز

ساعات ارائه خدمت:

همه روزه از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 14:30 بعد از ظهر (در اختیار متقاضی در صورت مراجعه به وب سایت یا ارسال پیام کوتاه)

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

0

 

 

 

. . .

 

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

پست الکترونیک

تلفن گويا يا مرکز تماس

تلفن همراه

پيام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات

فرم های قابل دانلود فرم درخواست خدمات پس از واگذاری انشعاب آب 186KB|PDF|1395/08/20
نمودار مراحل دریافت خدمت نمودار گردش فرآیند پیشنهادات ، انتقادات و بررسی شکایات

جزئیات بیشتر

شناسنامه خدمت واگذاری انشعاب آ ب و فاضلاب 583KB|PDF|1395/08/10