معرفی

 
علیرضا عباس زاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی

سمت : معاون پشتیبانی و منابع انسانی

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : حقوق

تاریخ آخرین به روز رسانی 1397/07/24