معرفی

   
علیرضا عبدیان شهربابک معاون طرح و توسعه

سمت : معاون طرح و توسعه

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی

تاریخ آخرین به روز رسانی 1396/11/28