معرفی

   
مجید جمالی زاده معاون نظارت بر بهره برداری

سمت : معاون نظارت بر بهره برداری

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : عمران

تاریخ آخرین به روز رسانی 1396/11/28