امور مشترکین

 

قوانین و مقررات انشعاب

برای دریافت قوانین و مقررات لطفا کلیک کنید. ویرایشگر: فولادپور (433kb "pdf)

مدارک مورد نیاز جهت خرید امتیاز :

1 - پروانه معتبر ساختمانی (کپی به همراه اصل)

2- کپی شناسنامه و کارت ملی(به همراه اصل)

3- ارائه سند ملک مورد نیاز تایید دهیاری و شورا

4- تکمیل فرم تقاضا نامه درخواست انشعاب

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام :

1 - ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر انتقال ملک

2- ارائه کپی کارت ملی طرفین (مالک قدیم و جدید )

نحوه واگذاری انشعاب :

1 -مراجعه متقاضی و درخواست انشعاب

2-تکمیل پرونده

3-کارشناسی از ملک

4-پرداخت هزینه های مربوطه

5-واگذاری انشعاب

تاریخ آخرین به روز رسانی 1397/07/24