تماس با ما و تماس با مسئولان شرکت

 
تصویر نام تلفن نمابر آدرس ایمیل آدرس
Project Image شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان 034-32473983-6 034-32730065 mzk_abfar@yahoo.com کرمان-خیابان هزار و یکشب نبش کوچه 21 شرکت آب و فاضلاب روستایی
Project Image ساختمان شماره 2 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان 034-32118937-38-39 034-32118935   کرمان-چهارراه شفا شرکت آب و فاضلاب روستایی
Project Image روابط عمومی 034-32473983-5   info1@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image علی رشیدی(مدیر عامل) 034-32465489 034-32465488 rashidi@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image علیرضا عبدیان (معاون طرح و توسعه) 034-32473983-5   abdian@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image علیرضا عباس زاده:(معاون پشتیبانی و منابع انسانی) و (مسئول بهبود محیط کسب و کار) 034-32473983-5   abbaszadeh@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image مجید جمالیزاده (معاون نظارت بر بهره برداری) 034-32118937-38-39   jamalizadeh@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image آرش احمدی:(رییس اداره آمار،برنامه ريزي و بودجه)     arashahmadi@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image فاطمه امیری :رئیس اداره منابع انسانی و تحول اداری 034-32473983-5   amiri@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image فرزاد اسماعیل پور: رئیس اداره نگهداری و بهره برداری تاسیسات 034-32118937-38-39   esmaeilpour@abfar.kr.ir کرمان چهارراه شفا جنب کوی سرجنگلداری ساختمان شماره2
Project Image مهرداد ایرج رضوی:رئیس اداره تحقیقات ،بهره وری و تحول اداری 034-32473983-5   m_razavi@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image حسین ابراهیمی میمند:رئیس اداره بررسیهای فنی و مطالعات 034-32473983-5   h_ebrahim@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image

پژمان پاکدامن:(رئیس اداره نظارت بر طرحهای آب و فاضلاب)

    pakdamanp@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image بهنام جابری نسب:(رئیس اداره طرح ،برنامه و توسعه مشارکت های بخش غیر دولتی) 034-32473983-5   jaberinasab@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21
Project Image هاله رضوی:رئیس اداره حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات 034-32473983-5   razavi@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image عباس رضایی:رئیس اداره بدون درآمد وبدون مصرف 034-32473983-5   rezaei@abfar.kr.ir کرمان چهارراه شفا جنب کوی سرجنگلداری ساختمان شماره2
Project Image رضا زنگی ابادی:(رئیس اداره حراست و امور محرمانه) 034-32473983-5   reza_zangiabadi@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image علیرضا شعبانزاده:رئیس گروه تحقیقات و بهره وری 034-32118937-38-39   shabanzadeh@abfar.kr.ir کرمان چهارراه شفا جنب کوی سرجنگلداری ساختمان شماره2
Project Image رضا فخارپور:حسابدار مسئول جاری 034-32473983-5   fakharpour@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image مسعود مهدوی فرد:رئیس اداره درامد و امور مشترکین 034-32118937-38-39   mahdavi@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارو یک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image محمد رضا مظهری صفات : رئیس روابط عمومی و آموزش همگانی 034-32473983-5   Mmazhari41@yahoo.com کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image مسعود مهدوی فرد :سرپرست اداره فناوری و سیستم اطلاعات جغرافیایی 034-32473983-5   mzk_abfar@yahoo.com کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image فریبا نورالدینی:حسابدار مسئول طرح های عمرانی 034-32473983-5   f_noor@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image سید علی نبوی:رئیس اداره پشتیبانی و خدمات اداری 034-32473983-5   nabavi@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image یحیی نقوی (ذیحساب و مدیرامور مالی) 034-32473983-5   naghavi@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image مرضیه هاشمی:(سرپرست اداره بحران،بهداشت،ایمنی و محیط زیست)     hashemim@abfar.kr.ir کرمان خیابان هزارویک شب ابتدای کوچه 21...
Project Image حسین اسلامی :مدیر امور آبفار شهرستان کوهبنان 034-33494996-5590 034-33494996   کوهبنان میدان بسیج نبش بلوار برهان الدین
Project Image علی احمدی پور :مدیر امور آبفار شهرستان سیرجان 034-42233750-51 034-4223375051 ahmadi@abfar.kr.ir انتهای خیابان طالقانی
Project Image رضا اسماعیلی:مدیر امور آبفار شهرستان راور 034-33726590-6542-5796 034-33726590 r.esmaeili@abfar.kr.ir راوربلوار اربعین غربی جنب دبیرستان علامه طباطبایی
Project Image محمد جلال اشرف زاده:مدیر امور آبفار شهرستان بافت 034-42422297-0112-0113-0114   ashrafzade@abfar.kr.ir بلوار امام نرسیده به دادگستری
Project Image رسول بارانی :مدیر امور آبفار شهرستان فهرج 034-44281245-46 034-44281245-45 barani@abfar.kr.ir فهرج میدان امام علی (ع) انتهای خیابان بوستان روبروی بیمارستان
Project Image

بختیار دهقانپور :مدیر امور آبفار شهرستان

قلعه گنج

034-43391295-96 034-43391295-96 jalali@abfar.kr.ir قلعه گنج خیابان دانشجو نبش تقاطع خیابان شهید ببربیان
Project Image سید مهدی حسینی مخلصونی:مدیر امور آبفار شهرستان انار 034-34387011-12 034-34387011-12 hoseini@abfar.kr.ir انارخیابان امام کوچه بوستان 3 جنب بانک ملت
Project Image محمدجواد حسامی :مدیر امور آبفار شهرستان بردسیر 034-335221109 034-33521109-0446 hesami@abfar.kr.ir بردسیرخیابان آیت ا... طالقانی روبروی قرارگاه فرماندهی نیروی انتظامی
Project Image حمید خدادادی:مدیر امور آبفار شهرستان رفسنجان 034-34261461-1526 034-294076-77 khodadadi@abfar.kr.ir رفسنجان خیابان مدرس کوچه شماره5
Project Image علی دانشفر:مدیر امور آبفار شهرستان نرماشیر 034-44271421 034-44271421 daneshfar@abfar.kr.ir نرماشیرخیابان امام حسین جنب مسجد امام حسین(ع)
Project Image رضا زارعی :مدیر امور آبفار شهرستان منوجان 034-43300226 034-43300226 zareei@abfar.kr.ir منوجان خیابان امام (ره) جنب جهاد کشاورزی
Project Image پژمان زین الصالحین :مدیر امور آبفار شهرستان بم 034-44318455-9902 034-44344034-35 zynosalehin@abfar.kr.ir بم بلوار امام تقاطع جانبازان
Project Image علی جلالی :مدیر امور آبفار شهرستان کهنوج 034-3495224150-60 034-43204150-60 zangiabadi@abfar.kr.ir کهنوج خیابان زکریای رازی ...
Project Image هوشنگ سنجری :مدیر امور آبفار شهرستان جیرفت 034-43204150-60 034-43353301-6 sanjari@abfar.kr.ir جیرفت میدان شهدای گمنامخیابان شهید مصطفی خمینی زیر زمین اداره کار
  حسین زنگی آبادی :مدیر امور آبفار شهرستان شهربابک 034-34130446 034-130445-6 soflaei@abfar.kr.ir شهربابک خیابان پاسداران
Project Image یونس سلجوقیان :مدیر امور آبفار شهرستان فاریاب 034-43395826-386 034-43395826-5386 saljoghian@abfar.kr.ir فاریابسه راه فرمانداری جنب نقلیه شهرداری
Project Image محمد فیروزی:مدیر امور آبفار شهرستان ارزوئیه 034-42480101-1163 034-42453172 soltani@abfar.kr.ir ارزوئیه بلوار پاسداران جنب باسکول شرکت تعاونی تولید
Project Image یدالله ضیاءالدینی:مدیر امور آبفار شهرستان زرند 034-334223732 034-33423723-8623 yadz@abfar.kr.ir زرندخیابان امام رضا روبروی کمیته امداد قدیم
Project Image میرزا مهدی علیپور :مدیر امور آبفار شهرستان رابر 034-42453172 034-42453172-1349   رابرتقاطع خیابان آیت ا... خامنه ای و ابوریحان
Project Image موسی دیده ور :مدیر امور آبفار شهرستان رودبار 034-33521109 034-43369210-11 firozi@abfar.kr.ir رودبار سه راه مرکز بهداشت شهرک فرهنگیان کوچه اول
Project Image محمد مطهری نژاد:مدیر امور آبفار شهرستان عنبرآباد 034-33423723 034-43290394-3763 motahari@abfar.kr.ir عنبراباد سه راه امیراباد خیابان آیت ا... کاشانی
Project Image

محمدرضا موحدی:مدیر امور آبفار شهرستان ریگان

034-44360228 034-44360351 moradzade@abfar.kr.ir ریگان چهارراه آزادگان
Project Image ناصر نیک نفس :مدیر امور آبفار شهرستان کرمان 034-32730066-8   niknafs@abfar.kr.ir کرمانبلوار جهاد ابتدای کوچه شماره 27

تاریخ آخرین به روز رسانی 1397/07/24