تعویض کنتور

 

عنوان خدمت: تعویض کنتور

شناسه خدمت :

نوع خدمت: خدمت به شهروندان(G2C) خدمت به کسب و کار خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G )

شرح خدمت:

این فرآیند برای ارائه خدمت تعویض کنتور آب به مشترکین کنتور خراب و کنتور می باشد. مراحل انجام این خدمت بشرح ذیل است:

· تکمیل فرم درخواست درخواست خدمات پس از فروش آب

· بررسی و تائید مدارک دریافتی از متقاضی

· صدور صورتحساب

· انجام خدمت پس از تسویه حساب/ثبت تعویض کنتور در سیستم

مدارک مورد نیاز:

· آخرین قبض آب یا ارائه شماره اشتراک

 

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداکثر یک هفته

ساعات ارائه خدمت:

همه روزه از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 14:30 بعد از ظهر

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار – برای احراز هویت و کنترل صحت اسناد مرتبط

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

324000 ریال

 

. . .

 

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

پست الکترونیک

تلفن گويا يا مرکز تماس

تلفن همراه

پيام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات

فرم های قابل دانلود فرم درخواست خدمات پس از واگذاری انشعاب آب 134KB|PDF|1395/08/15
نمودار مراحل دریافت خدمت گردش فرآیند درخواست تعویض کنتور

جزئیات بیشتر

شناسنامه خدمت واگذاری انشعاب آ ب و فاضلاب 586KB|PDF|1395/08/10