بررسی صورتحساب

 

عنوان خدمت: بررسی صورتحساب

شناسه خدمت :

نوع خدمت: خدمت به شهروندان(G2C) خدمت به کسب و کار خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G )

شرح خدمت:

این فرآیند برای ارائه خدمت به منظور بررسی صورتحساب صادره جهت متقاضی که نسبت به آن معترض می باشد بوده و  مراحل انجام این خدمت بشرح ذیل است:

· تکمیل فرم درخواست درخواست خدمات پس از فروش آب در صورت مراجعه حضوری به امور آبفار یا دفاتر پیشخوان

· بررسی صورتحساب صادره جهت مشترک

· انجام کارشناسی در صورت صلاحدید

· اصلاح صورتحساب در صورت اشکال در قرائت کنتور یا اشکال در عملکرد کنتور آب

مدارک مورد نیاز:

· آخرین قبض آب یا ارائه شماره اشتراک

 

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداکثر 3 روز

ساعات ارائه خدمت:

همه روزه از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 14:30 بعد از ظهر ( در صورت مراجعه به سایت در اختیار متقاضی )

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار – برای ارائه اعتراض متقاضی نسبت به قبض و درخواست بررسی آن

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

از33000 تا 34000ریال در صورت منتج شدن به آزمایش کنتور

 

 

 

. . .

 

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

پست الکترونیک

تلفن گويا يا مرکز تماس

تلفن همراه

پيام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات

فرم های قابل دانلود فرم درخواست خدمات پس از واگذاری انشعاب آب 186KB|PDF|1395/08/20
نمودار مراحل دریافت خدمت گردش فرآیند برسی صورتحساب

جزئیات بیشتر

شناسنامه خدمت واگذاری انشعاب آ ب و فاضلاب 544KB|PDF|1395/08/10

تاریخ آخرین به روز رسانی 1397/07/24