اعلام کارکردکنتور

 

عنوان خدمت: اعلام کارکرد کنتور

شناسه خدمت :

نوع خدمت: خدمت به شهروندان(G2C) خدمت به کسب و کار خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G )

شرح خدمت:

این فرآیند برای ارائه خدمت به منظور صدور قبض تسویه حساب جهت متقاضی می باشد و مراحل انجام این خدمت بشرح ذیل است:

·  قرائت صحیح شماره کنتور توسط متقاضی

· اعلام شماره قرائت شده توسط متقاضی به امور آبفار شهرستان از طریق :1- تماس تلفنی 2- از طریق پیام کوتاه 3- از طریق مراجعه به وب سایت

· صدور صورتحساب

 

مدارک مورد نیاز:

· آخرین قبض آب یا ارائه شماره اشتراک

 

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

در اختیار متقاضی

ساعات ارائه خدمت:

همه روزه از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 14:30 بعد از ظهر (در اختیار متقاضی در صورت مراجعه به وب سایت یا ارسال پیام کوتاه)

تعداد بار مراجعه حضوری

نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

0 ریال

 

 

 

. . .

 

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

پست الکترونیک

تلفن گويا يا مرکز تماس

تلفن همراه

پيام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات

فرم های قابل دانلود فرم درخواست خدمات پس از واگذاری انشعاب آب 186KB|PDF|1395/08/20
نمودار مراحل دریافت خدمت گردش فرآیند اعلام کارکرد کنتور

جزئیات بیشتر

شناسنامه خدمت واگذاری انشعاب آ ب و فاضلاب 542KB|PDF|1395/08/10

تاریخ آخرین به روز رسانی 1397/07/24