EN

فرم نظرسنجی از مشترکین
جنسیت
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
میزان تحصیلات
ورودی نامعتبر
سن
ورودی نامعتبر
شغل
ورودی نامعتبر
آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست ارائه مي گردد؟
ورودی نامعتبر
نحوه برخورد كاركنان با ارباب رجوع را چگونه ارزيابي مي نماييد ؟
ورودی نامعتبر
ميزان در دسترس بودن و پاسخگو بودن مديران مجموعه را چگونه ارزيابي مي نماييد ؟
ورودی نامعتبر
تا چه حد از كيفيت آب مصرفي رضايت داريد ؟
ورودی نامعتبر
خدمات ارائه شده در سايت را چگونه ارزيابي مي نماييد؟
ورودی نامعتبر
تا چه حد از فشار آب و استمرار جريان آب رضايت داريد؟
ورودی نامعتبر
آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟
ورودی نامعتبر
در صورت تمايل نام فرد يا افرادي كه مناسب ترين رفتار و همكاري را با شما داشته اند مرقوم فرماييد .
ورودی نامعتبر
در صورت تمايل نام فرد يا افرادي كه رفتار نامناسبي با شما داشته اند را مرقوم فرماييد؟
ورودی نامعتبر
در صورت تمايل لطفا شکایات و انتقادات خود را براي اصلاح امور بنويسيد .
ورودی نامعتبر
تصویر امنیتی (*) تصویر امنیتی
ورودی نامعتبر

آخرین بروز رسانی پورتال :یک شنبه ,22 دی 1395