EN

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شماره فرآیند:1

عنوان فرآیند/روش: ویدیومتری و سونداژ چاههای آب شرب

خدمت گیرندگان فرآیند(مردم- سایرنهادها):

هدف از فرآیند/روش:(محقق شدن خدمت یا برآورده شدن نیاز): بهسازی چاه

درصد مکانیزه بودن فرآیند:100درصد

واحد  خدمت دهنده: (معاونت-دفتر- اداره –گروه و ...)   :   اداره نگهداری و بهره برداری

خروجی فرآیند ( نتیجه یا خدمت ):    بهسازی چاه آب شرب

شرح مراحل انجام کار(به ترتیب ذکر گردد)

ردیف

شرح فعالیت (منظور از فعالیت یک سلسله عملیات  و خدمات مشخصی است که جهت اجرای فرآیند در نظر گرفته می شود.)

مسئول انجام کار(واحدمتولی )

 فناوری مورد استفاده (مکانیزه -دستی)(2)

مدارک مورد نیاز برای اجرای فعالیت (3)

1

درخواست ویدیومتری و سونداژ چاههای آب شرب مشکل دار توسط ادارات شهرستان یا افراد حقیقی

اداره شهرستان یا شخص حقیقی

مکانیزه

 

2

موافقت مسئول اداره نگهداری و بهره برداری با عملیات ویدیومتری

اداره نگهداری و بهره برداری

دستی-مکانیزه

 

3

حضور در منطقه و محل چاه و انجام عملیات ویدیومتری و سونداژ چاه

کارشناس ویدیومتری

مکانیزه

 

4

بررسی نتایج فیلم و سونداژ چاه و اطلاعات جمع آوری شده از منطقه و تهیه گزارش

کارشناس ویدیومتری

دستی-مکانیزه

 

5

ارسال گزارش به شهرستان یا شخص جهت انجام اقدامات لازم براساس گزارش

دبیرخانه

دستی-مکانیزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوین قوانین و مقررات مورد عمل :  (ضوابط و آیین نامه ها ،بخشنامه ها و دستورالعمل ها)  : 

 

 

عناوین فرم های مورد عمل (باذکر شماره و نام فرم )(4):

جهت دریافت فلوچارت لطفا اینجا کلیک کنید.

 

آخرین بروز رسانی پورتال :یک شنبه ,22 دی 1395