EN

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شماره فرآیند:1

عنوان فرآیند/روش: اصلاح و پرداخت قبوض برق الکتروپمپهای آب آشامیدنی

خدمت گیرندگان فرآیند(مردم- سایرنهادها): شرکت آب و فاضلاب روستائی کرمان

هدف از فرآیند/روش:(محقق شدن خدمت یا برآورده شدن نیاز): اصلاح و پرداخت قبوض

درصد مکانیزه بودن فرآیند:100درصد

واحد  خدمت دهنده: (معاونت-دفتر- اداره –گروه و ...)   :   معاونت نظارت بر بهره برداری

خروجی فرآیند ( نتیجه یا خدمت ):      اصلاح قبوض

شرح مراحل انجام کار(به ترتیب ذکر گردد)

ردیف

شرح فعالیت (منظور از فعالیت یک سلسله عملیات  و خدمات مشخصی است که جهت اجرای فرآیند در نظر گرفته می شود.)

مسئول انجام کار(واحدمتولی )

 فناوری مورد استفاده (مکانیزه -دستی)(2)

مدارک مورد نیاز برای اجرای فعالیت (3)

1

چاپ قبوض برق

ادارات برق

مکانیزه

 

2

ارسال به اداره آب و فاضلاب روستائی

ادارات برق

دستی-مکانیزه

 

3

تفکیک قبوض

اداره آب و فاضلاب روستائی

دستی-مکانیزه

 

4

رفع اشکال توسط نامه نگاری به  امور شهرستان و ادارات برق

اداره آب و فاضلاب روستائی

دستی-مکانیزه

 

5

ثبت در سیستم

اداره آب و فاضلاب روستائی

مکانیزه-دستی

 

6

ارسال به امور مالی

اداره آب و فاضلاب روستائی

دستی-مکانیزه

 

7

صدور چک

اداره آب و فاضلاب روستائی

مکانیزه

 

8

ارسال لیست برای کم کردن  مقدار پرداختی

اداره آب و فاضلاب روستائی

مکانیزه

 

عناوین قوانین و مقررات مورد عمل :  (ضوابط و آیین نامه ها ،بخشنامه ها و دستورالعمل ها)  :       
                                                                                                                                   

عناوین فرم های مورد عمل (باذکر شماره و نام فرم )(4):

جهت دریافت فلوچارت لطفا اینجا کلیک کنید.

آخرین بروز رسانی پورتال :یک شنبه ,22 دی 1395